Pracovní portál Work.cz

...tisíce nabídek práce

Hledat novou práci nebo zkusit začít podnikat?

Možnosti pomoci státu při podnikání

Hledáte práci, kde se dá, ale pořád nic? Zkusili jste internet, personální agentury, známé….ale zkrátka pořád nic? Co takhle začít podnikat? A pomůže nějak stát?

Jsou lidé, kteří hledají uplatnění na trhu práce velice těžko a přitom mají v hlavě spoustu nápadů, podnikatelského ducha a energii začít něco nového.

Důležitý je nápad

V prvé řadě byste měli mít nápad v čem nebo s čím začnete podnikat. Určitě je dobré prozkoumat situaci na trhu v tom daném oboru, do kterého se chystáte vstoupit – jaká je konkurence, jaké jsou ceny zboží/služeb, jaké doplňkové služby nabízí konkurence.

Do začátku je potřeba tedy o oboru buďto mít, anebo získat nějaký přehled. Určitě není vhodné, pustit se do podnikání v oboru, o kterém nevíte vůbec nic.

Finanční rozvaha

Pečlivou finanční rozvahu by si měl vypracovat každý, kdo se chystá vrhnout do víru podnikání. Co taková rozvaha obnáší? Na jedné straně zobrazte své výdaje jako je nájemné, zdravotní a sociální pojištění, náklady na materiál.

Na druhou stranu si dejte své příjmy z podnikání. Ve výsledku by Vám měl vyjít příjem, jaký je opravdu reálný. Nesnažte se stavět vzdušné zámky a žít v číslech, která přesahují reálný úsudek.

Úřad práce mi pomůže

Ano, je tomu opravdu tak. Mýlkou je však to, že Úřad práce pomůže začít podnikat každému nezaměstnanému. Příspěvek na podnikání pro nezaměstnané patří mezi nenárokové dávky. Záleží tedy na posouzení konkrétní žádosti, konkrétním úřadem práce.

Jak tedy zažádat?

Žadatel musí být evidován na Úřadu práce. Dále je potřeba předložit Úřadu práce zpracovaný podnikatelský záměr s propracovanou finanční rozvahou.

Žadatel musí k žádosti doložit i potvrzení o bezdlužnosti (tj. bezdlužnost u 3 institucí: Finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a Správě sociálního zabezpečení).

Pokud je podnikatelský záměr specifický, je potřeba doložit potvrzení o způsobilosti k podnikání popř. zdravotní způsobilost.

Co hraje roli při schvalování?

Při schvalování žádosti posuzuje Úřad práce následující kritéria:

• Délku evidence žadatele na Úřadu práce.

• Jak je žadatel na trhu práce konkurenceschopný (vzdělání, věk, profese).

• Propracovanost a pravdivost předloženého plánu podnikání, plus prozkoumání finanční rozvahy.

• Uplatnění podnikatele v oblasti, kterou si určil za obor podnikání (není tímto již město či okres zahlceno?).

Toto všechno do detailu prozkoumá komise, která ovlivňuje schvalování dotací.

Jakou finanční pomoc mohu dostat?

Pokud Vám Úřad práce Vaši žádost schválí, je zde otázka peněz. Dopředu je potřeba říct, že částka není pevně stanovena - nejde tedy jednoznačně říci, kolik peněz od Úřadu práce dostanete. V maximu to je až šestinásobek průměrné měsíční mzdy (výpočet z 1.až 3. kalendářní čtvrtletí roku v České republice), ale dalším faktorem, který výši maxima ovlivňuje je i míra nezaměstnanosti v regionu.

V praxi však bývá částka dotace zpravidla daleko menší než maximum. Na úrovni konkrétní částky to lze tedy vyjádřit např. tak, že reálně jde očekávat získání částky kolem 50 000 Kč. S dotací se uvážete i k tomu, že budete činnost vykonávat minimálně dva roky. Jinak hrozí, že příspěvek budete muset vrátit.

V maximu je to až šestinásobek průměrné měsíční mzdy (výpočet z 1.až 3. kalendářní čtvrtletí roku v České republice).

Účel pomoci?

Finanční prostředky získané od Úřadu práce jsou určené k vybavení souvisejícího se zřízením nikoliv provozováním pracovního místa. Je tedy potřeba upozornit na to, že je mylné domnívat se, že z peněz od Úřadu práce si předplatíte nájemné dopředu, či nakoupíte materiál.

To však neznamená, že Úřad práce Vám nemůže pomoci i s provozem. Pokud potřebujete finanční prostředky na provozní náklady, slouží k nim další příspěvek, a to tzv. překlenovací. O ten si můžete rovněž na Úřadu práce požádat.

Tento přísoěvek není vyplácen najednou, ale v měsíčních částkách. Částka příspěvku však nesmí překročit 25% z průměrné mzdy určené výkonem ekonomiky (celorepublikový průměr) za 1. – 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku.
Jak hledat práci:

Jak napsat strukturovaný životopis

Jak zvýšit své šance při hledání práce

Nová práce nebo podnikání

Hledání práce po studiu

Hledání práce při mateřské

Hledání práce po mateřské

Work.cz  ©  Pracovní portál  Provozní podmínky  info@work.cz