Pracovní portál Work.cz

...tisíce nabídek práce

Práce na mateřské/rodičovské dovolené

Práce na rodičovské je specifický fenomén. Týká se více žen, ale i přibývají už i otcové, kteří pozastaví svou práci a převezmou tuto rodičskou povinnost. Ta však klade na člověka zvláštní nároky a pokud si hledá práci při jejím plnění, je to práce a zejména způsob jejího výkonu zpravidla specifická. Jak může taková práce vypadat? A na jaké problémy nejčastěji narazíte?

Zpravidla to bývá takto: Před tím, než si pořídíte dítě, máte práci, která je docela dobře placená. A teď máte dítě a rodičovský příspěvek ve výši asi 7 100 Kč. Najedou tedy zjišťujete, že nevystačíte. A začnete si hledat práci, brigádu, přivýdělek k rodičovské.

To už nebývá snadné. Musí to být práce, kterou lze ideálně dělat doma nebo tak, abyste se přitom stihl/a postarat o své dítě či děti. Musí to být práce, od které se dá odběhnout, kterou můžete dělat, když dítě spí nebo si pěkně hraje, prostě tehdy, kdy Vás nepotřebuje. Za předpokladu, že nemáte hlídání. Pokud ano, skvělé. Maminky bez hlídání Vám pak mohou jen závidět mnohem (!) větší okruh potencionálně možných prací.

Ovšem pokud hlídání nemáte a Vaše pracovní doba se musí podřídit potřebám a touhám dítěte, odpadá jakákoliv práce, která musí být udělaná v určitou dobu nebo která musí být vykonávána bez přestávky od chvíle, kdy se začne dělat, například telefonování s klienty či dodavateli… Náhlé probuzení a pláč miminka může leckterý takový hovor velmi zkomplikovat.

Co říká zákon

Podívejme se trochu na to, jak je to se zákony. Spousta maminek neví, že dnes už můžete během své rodičovské dovolené pracovat neomezeně dlouho a vydělat si neomezené množství peněz (ale musí jít o jiného zaměstnavatele, nž u jakého byly placeny dávky nemocenské, na základě nichž je dnes podpora čerpána). Nikdo nic nesleduje, nikdo Vám nebude brát „rodičák“.

Ještě více maminek neví, že o od let dítěte není pobyt v mateřské školce nebo jeslích nijak omezen (do 2 let dítěte nesmí překročit limit 46 hodin/měs., abyste nepřišli o nárok na podporu).

Co je mateřská dovolená:

Je to doba 28 týdnů po porodu, po kterou má zaměstnankyně nárok na výplatu podpory. Pokud porodí dvojčata nebo vícetarčata, prodlužuje se tato doba na 37 týdnů. Obvykle však žena nastupuje tuto dovolenou už 6 týdnů před pravděpodobným datem porodu.Výše podpory v mateřství se počítá dle předchozího výdělku (a to 70% z redukovaného vyměřovacího základu).

Co je rodičovská dovolená:

Zpravidla* následuje po mateřské. Na finanční podporu v tomto období je stanoven limit 220 000 Kč. Maximální výše měsíčního příspěvku činí 11 500 Kč. A maximální doba čerpání této pomoci jsou 4 roky.

*… Poskytuje se po skončení podpory v mateřství nebo už ode dne narození dítěte rodičům, kterým nárok na podporu v mateřství nevznikl (např. nezaměstnaní, nebo OSVČ, kteří si neplatili )

Pomoc – jesle/školka

Díky tomu, že může už dvouleté dítě do školky, odpadá starost s hlídáním. Což je skvělé, protože najít nějakou práci na doma dle výše zmíněných kritérií je opravdu těžké. Kámen úrazu však spočívá v tom, že ne každá školka má pro takto malé dítě místo. A také ne každé takto malé dítě to ve školce dokáže zvládnout.

Další věc je, že dítka v kolektivu dětí ve školce zezačátku hodně často marodí. Takže sotva najdete práci, máte nemocné dítě. Pokud nemáte nějakou hlídací alternativu, musíte být s ním. Tudíž je možné, že o práci brzy přijdete nebo ji budete muset „pustit“.

Možnost: zaměstnejte se sám/sama

Jednou z ideálních variant v tomto těžkém období je vymyslet si vlastní práci na doma. Zkuste se zamyslet nad tím, co Vám jde a můžete dělat i s malým dítětem. Pokud něco umíte, můžete si zkusit přivydělat právě tím. Můžete se např. zaměřit na cílovou skupiny, které jste součástí a rozumíte jejím problémům – maminky.

Určitě jste si už všimli spousty skupin na sociálních sítích, kde maminky něco tvoří a prodávají. Například můžete šít dětské povlečení a peřinky, háčkovat čepičky, plést svetry, psát články nebo péct cukroví a dorty. Tatínkové, pokud jsou manuálně zruční, mohou něco vyrábět, nebo také psát články. Jak tatínkové, tak maminky mohou v době rodičovské doučovat nějaký předmět děti jiných rodičů.

Pokud to umíte a děláte to dobře, tak směle do toho. Ovšem kromě talentu na některou ze zmíněných činností je taky třeba schopnost umět „se prodat“. Pokud se tomu navíc hodláte věnovat profesionálně, měla byste si zřídit živnostenský list, aby byl váš příjem legální (zřizuje se na Obecním úřadě, odboru živnostenském).

Home office

Další možností je nastoupit u svého současného zaměstnavatele na DPP nebo zkrácený úvazek. Pokud máte práci, při které je možná aspoň částečný nebo úplný home office (práce z domu), je to přímo ideální. V tomto případě opravdu neváhejte, nestyďte se a svého zaměstnavatele se zeptejte.

Ale pozor, zde není na místě být až přespříliš vděčný a brát vše. Na rovinu si s šéfem promluvte o tom, co od práce očekáváte a čeho jste schopný/á. Nepřeceňte se. Ať pak nemusíte za šéfem s prosíkem, že to nezvládáte, a že potřebujete práce ubrat, změnit její náplň nebo toho úplně nechat.

Pokud budete hledat v době rodičovské zaměstnání u stejného zaměstnavatele, který Vám přispíval na dávky nemocenské, na základě nichž dnes rodičovskou čerpáte, platí zde možnost zániku nároku na podporu – zvažte tedy výši odměny, kterou Vám ve Vašem předchozím zaměstnání nabízí, nebo hledejte jinde.

Letáky, hlídání, úklid, žehlení…

Pokud nemáte možnost pracovat pro svého zaměstnavatele ani není na obzoru žádná jiná firma, která by Vám nabídla práci a home office, dokonce nejste ani políbená/ý múzou a neumíte nic tvořit, můžete například roznášet letáky v místě svého bydliště, hlídat jiné malé děti maminkám, které práci mají, ale nemají hlídání, nebo případně zajít občas na nějaký ten úklid kancelářských budov. Hodně se taky rozmohlo žehlení pro ty, které to nebaví nebo na to nemají čas.

Trpělivost

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv variantu a práci, bude to chtít trpělivost a pevné nervy. A samozřejmě schopnost zvládat toho víc, než se obvykle zvládnout dá. Ze začátku to bude těžší, ale časem se to poddá.
Jak hledat práci:

Jak napsat strukturovaný životopis

Jak zvýšit své šance při hledání práce

Nová práce nebo podnikání

Hledání práce po studiu

Hledání práce při mateřské

Hledání práce po mateřské

Work.cz  ©  Pracovní portál  Provozní podmínky  info@work.cz